september 2020

  /    /  september

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 28 september 2020 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Ben Klieverik heeft zijn functie binnen het bestuur na 18 jaar overgedragen aan Marijn Roverts. Koos Beentjes heeft haar functie na 10 jaar overgedragen aan Anouk Rietveld. Tijdens de ALV kregen zowel Ben als Koos een uitgebreid dankwoord en persoonlijke speech, naast een bos bloemen en diverse herinneringscadeau's. Het bestuur had voor beiden

Afgelopen zaterdag, 26 september, vond alweer de 2e thuiswedstrijd plaatst voor Badminton Vridos. De spelende thuisteams werden aangemoedigd door een leuke ploeg op de tribune. Ook werd de avond afgesloten met een gezamenlijk drankje in de kantine. Wat een gezelligheid!  Vridos 1, het mixteam, heeft ruim gewonnen met 6-2 tegen Culemborg 2. Dit seizoen is de doelstelling van Vridos 1 het kampioenschap. Vorig seizoen zijn zij gedegradeerd en

Hierbij nodig ik u namens het bestuur van s.v. Vridos uit voor de algemene ledenvergadering op maandag 28 september 2020, in de kantine van sporthal De Giessenhal.             Aanvang: 20.00uur VOORAF DIGITAAL AANMELDEN  is helaas noodzakelijk . Dit om alles i.v.m. het Covid19-virus in goede banen te kunnen leiden. Aanmelden kan tot en met 25 September 2020. Klik hier voor aanmelden https://www.eventbrite.nl/e/tickets-vridos-algemene-leden-vergadering-2020-119934323791 2020-AGENDA-ALV-28-september-2020-1Download 2019-NOTULEN-LEDENVERGADERING-24-SEPTEMBER-2019-1Download 2020-JAARVERSLAG-AFDELING-BADMINTON-JULI-2019-TOT-EN-MET-JUNI-2020-1Download 2020-JAARVERSLAG-AFDELING-GYM-PERIODE-JULI-2019-TOT-EN-MET-JUNI-2020-1Download 2020-JAARVERSLAG-AFDELING-SPORT-IN-PERIODE-JULI-2019-TOT-EN-MET-JUNI-2020-1Download 2020-JAARVERSLAG-AFDELING-VOLLEYBALL-PERIODE-JULI-2019-TOT-EN-MET-JUNI-2020-1Download 2020-JAARVERSLAG-SECRETARIS-PERIODE-JULI-2019-TOT-EN-MET-JUNI-2020-1Download

De Stap en Trap vierdaagse:Binnenkort is het weer de Nationale Sportweek. In de week van 18 t/m 27 september willen we iedere inwoner in Molenlanden van jong tot oud op een laagdrempelige manier in beweging brengen. Daarom organiseren we dit jaar de Stap en Trap vierdaagse. Helaas kon de reguliere vierdaagse dit jaar in diverse kernen niet door gaan. In het kort:Deelnemers kunnen zich inschrijven voor de 2.5, 5, 10 of

Sporten mag starten op 1 september mits iedereen zich houdt aan de regels van RIVM en Noodverordening. Hetgeen inhoudt: Algemene regels, zoals blijf thuis bij koorts, niezen, etc. Desinfecteer of was je handen bij binnenkomst en voorkom samenscholing.Alleen met elkaar kunnen we de sporthal en kantine open houden, door ons te houden aan de voorgeschreven regels. Bij niet naleven van de regels of constateren van een