Vridos

  /  Algemeen   /  Bestuurswisseling Vridos

Bestuurswisseling Vridos

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 28 september 2020 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden.

Ben Klieverik heeft zijn functie binnen het bestuur na 18 jaar overgedragen aan Marijn Roverts.
Koos Beentjes heeft haar functie na 10 jaar overgedragen aan Anouk Rietveld. Tijdens de ALV kregen zowel Ben als Koos een uitgebreid dankwoord en persoonlijke speech, naast een bos bloemen en diverse herinneringscadeau’s.

Het bestuur had voor beiden nog een extra verrassing in petto. Het bestuur stelde de aanwezigen leden voor om Ben en Koos als dank voor hun jarenlange en buitengewone inzet voor Vridos (Ben sinds 1977 en Koos sinds 1984) tot ereleden van Vridos te benoemen. De ALV nam het voorstel onder luid applaus aan.

Ben en Koos hadden op hun beurt ook passende cadeau’s voor de kersverse Voorzitter en Secretaris een voorzittershamer en de “Vridos Vergadermap”.

Ze blijven gelukkig als vrijwilligers wel behouden voor Vridos. Marijn Roverts is als voorzitter van Vridos te bereiken op voorzitter@vridos.nl. Anouk Rietveld is als secretaris van Vridos te bereiken op secretaris@vridos.nl.

Add Comment