Vridos

  /  Algemeen   /  We gaan weer sporten! covid 19 maatregelen Vridos

We gaan weer sporten! covid 19 maatregelen Vridos

Sporten mag starten op 1 september mits iedereen zich houdt aan de regels van RIVM en Noodverordening. Hetgeen inhoudt:

 • Algemene regels, zoals blijf thuis bij koorts, niezen, etc. Desinfecteer of was je handen bij binnenkomst en voorkom samenscholing.
 • Alleen met elkaar kunnen we de sporthal en kantine open houden, door ons te houden aan de voorgeschreven regels. Bij niet naleven van de regels of constateren van een coronapositief lid gaat zowel de sporthal als de kantine dicht.
 • Voor de kantine gelden de regels die  ook voor Horeca-Nederland gelden.
 • Houdt je aan de looproutes zoals aangegeven in de sporthal en kantine
 • Houdt zoveel als mogelijk minimaal 1,5m afstand zoals in hal, kleedkamers, kantine, etc. (uiteraard is dit bij het sporten niet altijd mogelijk)
 • Alle apparatuur moeten na afloop van de les worden schoongemaakt. Dit mag met een “normaal” sopje, hoeft niet met desinfecteermiddel. Doe dit met alle gebruikers van de apparaten e.d., laat het niet alleen aan de trainers over. 
 • Registreer je bij gebruik van kantine d.m.v. een formulier. Dit kan zowel op papier (formuliertjes liggen bij ingang kantine)  als digitaal (QR-code en of url op de tafels). Op het formulier kan genoteerd worden: naam, e-mailadres, telefoonnummer, tafelnummer en datum + tijd. Deze gegevens worden 14 dagen bewaard, zodat in geval van noodzaak leden door de GGD geïnformeerd kunnen worden.
 • In kantine mag alleen gebruik gemaakt worden van de aanwezige tafels en stoelen. Staan is niet toegestaan.
 • Wijs  één persoon per tafel aan die de drankjes e.d. besteld.
 • Breng de vuile glazen e.d. naar de gecreëerde plaats.

Specifiek voor de kinderlessen / trainingen

leden bij binnenkomst de handen desinfecteren

 • Leden niet eerder dan 5 minuten voor tijd binnen wachten.
 • Leden moeten na de les direct vertrekken via de goede route, staat aangegeven met de pijlen.
 • Alleen bij ouder-kind peuter – en kleutergroepen mogen ouders naar binnen om kinderen (te brengen), wel direct na afzetten weer het gebouw via de goede route verlaten. Bij andere groepen buiten afzetten bij de deur. Wel handig om zeker de eerste week als leiding of hulpleiding de kinderen op te vangen.
 • Kleedkamers zijn open. Maar kleed zoveel mogelijk thuis om!

Met elkaar houden we het virus onder controle. Mocht er, ondanks alle maatregelen, een lid van Vridos besmet raken met het Virus en is hij tijdens deze besmetting in de sporthal geweest dan zullen wij alle leden hierover informeren en zal de sporthal mogelijk tijdelijke worden gesloten. Dit geldt uiteraard alleen indien de besmetting is gerelateerd aan een bezoek aan de Sporthal. We willen alle leden die na een bezoek aan de sporthal positief testen op Covid-19 dringend vragen om dit te melden bij één van de bestuursleden zodat passende maatregelen getroffen kunnen worden of dit via het RIVM te laten doen.

Wij vertrouwen erop dat u meewerkt, zodat we kunnen blijven sporten en wensen iedereen een sportief, maar vooral gezond nieuw seizoen toe.

Namens het Vridos Bestuur
Ben Klieverik

* In het kader van de privacywetgeving (AVG) verwijzen we eenieder die hierover vragen heeft of meer wil weten naar autoriteit persoonsgegevens. U kunt gebruikmaken van deze link: https://bit.ly/2EE4Vow   Het registreren is vrijwillig maar wordt aangeraden door het Vridos Bestuur.

Add Comment