maart 2015

  /    /  maart

  JAARVERSLAG 2014 VAN DE SECRETARIS   Aantal bestuursvergadering in 2014 bedroeg 10. Het aantal leden is 640. Dit betekent een daling van het aantal leden. (18). Het bestuur van Vridos was bevreesd veel leden te verliezen na de oprichting van de sportschool op het Kastanjeplein. De vrees blijkt gelukkig ongegrond. Met ingang van het jaar 2014 verschijnt de clubkrant van Vridos niet meer in de papieren uitgave. Alle belangrijke zaken

Hierbij  nodig ik u, namens het bestuur van s.v. Vridos, uit voor de algemene ledenvergadering op maandag  23 maart  2015, in de kantine van Sportzaal Neerpolder. Aanvang: 20.00uur. De financiële stukken, behorende bij agendapunt 6, kunnen u desgevraagd digitaal worden toegestuurd door de penningmeester.(penningmeester@vridos.nl) AGENDA OPENING   MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR   NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 24 MAART 2014   VERSLAGEN VAN DE AFDELINGEN   FINANCIEEL VERSLAG Verslag kascontrolecommissie Benoeming nieuwe kascontrolecommissie   BEGROTING 2015 en voorlopige BEGROTING 2016, toegelicht middels