Vridos

  /  Uncategorized   /  COVID-19 update 14 Januari

COVID-19 update 14 Januari

Yes we morgen weer sporten!

Er zijn wel wat regels:

 • Ben je 18 jaar of ouder, dan vragen we om je Corona ToegangsBewijs(CTB) en je legitimatie bij de ingang*,
 • Ben je 13 jaar of ouder dan draag je een mondkapje bij binnenkomst tot je gaat sporten,
 • Er mag geen publiek aanwezig zijn.
  • Indien u als ouder uw kind komt brengen en halen doe dit dan zo kort mogelijk en bij de buitendeur
  • Indien uw kind assistentie nodig heeft bij omkleden, doe dit dan thuis.
  • Vertrek na het sporten ook weer zo snel als mogelijk
 • Je houdt je natuurlijk aan de Corona basisregels
 • De kantine is gesloten.

*zonder geldig CTB of legitimatie mag je helaas niet komen sporten.
Een coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor: vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. Dit betekent dat zowel betaalde als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie op dat moment. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten.

Add Comment