Author: secretaris@vridos.nl

  /  Articles posted by secretaris@vridos.nl

Uit de ALV op 18 september afgelopen jaar zijn een aantal actiepunten gekomen. Dit bericht is een update over deze actiepunten. Kooien om de digitale klokken zijn geregeld. De steppen uit de gemeenschappelijk ingang van de Giessenhal zijn bijna allemaal verdwenen, soms is er nog een enkele step onder de trap bij Vridos te vinden. Bij de leiding van Peursum is aangegeven dat

Afgelopen maandag 18 september heeft Vridos haar algemene ledenvergadering van 2023 gehouden.  De notulen zijn op de website terug te vinden.   Afdelingsvoorzitter badminton – Andre Aantjes  Afdelingshoofd van badminton neemt afscheid van het bestuur. Er is nog geen opvolger van Andre.    Jubilarissen  Ook dit jaar hebben we een aantal leden die 25, 40 of 50 jaar lid zijn bij Vridos:  Henk Pierhagen (25 jaar)  Saskia v/d Berg-Fluks (niet 40 maar

Beste leden, Hieronder is de agenda voor de ALV op 18 september 2023 te vinden. Via de link: https://forms.office.com/e/2BQYikkZee kunnen eventuele vragen alvast ingestuurd worden. Hiermee hopen we dat zoveel mogelijk vragen beantwoord kunnen worden tijdens de ALV. Tot maandag! Agenda ALV 18 september 2023 Financieel jaarverslag 2022-2023 Jaarverslag Vridos 2022-2023

Uit de ALV op 29 augustus afgelopen jaar zijn een aantal actiepunten gekomen. Dit bericht is een update over deze actiepunten. Livestreamen van wedstrijden mogelijk maken We gaan niet standaard wedstrijden livestreamen, maar op aanvraag kan Vridos dit wel regelen. Het is de vraag of streamen het gewenste effect heeft. Hierbij rekening houdend met de omzet aan de bar, animo voor online kijken en de tijd/kosten

Afgelopen maandag 29 augustus heeft Vridos haar algemene ledenvergadering van 2022 gehouden.    Erelid – Adriaan van Houwelingen  Afdelingshoofd van Judo en Sport-in neemt afscheid van het bestuur en wordt benoemd tot erelid van Vridos. Martijn Visser neemt het stokje over van Adriaan.    Lid van verdienste – Wim Goedegebuur  Penningmeester neemt afscheid van het bestuur en wordt benoemd tot lid van verdienste.    Jubilarissen  Ook dit jaar hebben we een aantal leden die