Author: secretaris@vridos.nl

  /  Articles posted by secretaris@vridos.nl

Afgelopen maandag 29 augustus heeft Vridos haar algemene ledenvergadering van 2022 gehouden.    Erelid – Adriaan van Houwelingen  Afdelingshoofd van Judo en Sport-in neemt afscheid van het bestuur en wordt benoemd tot erelid van Vridos. Martijn Visser neemt het stokje over van Adriaan.    Lid van verdienste – Wim Goedegebuur  Penningmeester neemt afscheid van het bestuur en wordt benoemd tot lid van verdienste.    Jubilarissen  Ook dit jaar hebben we een aantal leden die