Author: secretaris@vridos.nl

  /  Articles posted by secretaris@vridos.nl

Uit de ALV op 29 augustus afgelopen jaar zijn een aantal actiepunten gekomen. Dit bericht is een update over deze actiepunten. Livestreamen van wedstrijden mogelijk maken We gaan niet standaard wedstrijden livestreamen, maar op aanvraag kan Vridos dit wel regelen. Het is de vraag of streamen het gewenste effect heeft. Hierbij rekening houdend met de omzet aan de bar, animo voor online kijken en de tijd/kosten

Afgelopen maandag 29 augustus heeft Vridos haar algemene ledenvergadering van 2022 gehouden.    Erelid – Adriaan van Houwelingen  Afdelingshoofd van Judo en Sport-in neemt afscheid van het bestuur en wordt benoemd tot erelid van Vridos. Martijn Visser neemt het stokje over van Adriaan.    Lid van verdienste – Wim Goedegebuur  Penningmeester neemt afscheid van het bestuur en wordt benoemd tot lid van verdienste.    Jubilarissen  Ook dit jaar hebben we een aantal leden die