Vridos

  /  Algemeen   /  Algemene ledenvergadering 2023

Algemene ledenvergadering 2023

Afgelopen maandag 18 september heeft Vridos haar algemene ledenvergadering van 2023 gehouden. 

De notulen zijn op de website terug te vinden.

 

Afdelingsvoorzitter badminton – Andre Aantjes 

Afdelingshoofd van badminton neemt afscheid van het bestuur. Er is nog geen opvolger van Andre. 

 

Jubilarissen 

Ook dit jaar hebben we een aantal leden die 25, 40 of 50 jaar lid zijn bij Vridos: 

  • Henk Pierhagen (25 jaar) 
  • Saskia v/d Berg-Fluks (niet 40 maar 44 jaar) 
  • Hubert Schippers (25 jaar, helaas afwezig)

Zij zijn in het zonnetje gezet met een bloemetje.  

   

 

Mocht je interesse hebben om als vrijwilliger bij Vridos te helpen, stuur dan een e-mail naar info@vridos.nl

Waar hulp nodig is:

  • leiding MOVE
  • afdelingshoofd badminton
  • trainer volleybal
  • commissielid sponsorcommissie

 

Acties 

Vanuit de vragen van de leden kwamen een aantal acties voor het bestuur (deze leest u in de notulen). Over 6 maanden kunt u van ons een update verwachten! 

Add Comment