oktober 2023

  /    /  oktober

Afgelopen maandag 18 september heeft Vridos haar algemene ledenvergadering van 2023 gehouden.  De notulen zijn op de website terug te vinden.   Afdelingsvoorzitter badminton – Andre Aantjes  Afdelingshoofd van badminton neemt afscheid van het bestuur. Er is nog geen opvolger van Andre.    Jubilarissen  Ook dit jaar hebben we een aantal leden die 25, 40 of 50 jaar lid zijn bij Vridos:  Henk Pierhagen (25 jaar)  Saskia v/d Berg-Fluks (niet 40 maar