Vridos

  /  Heren3   /  Vridos HS 3 – Triade VCT HS 4

Vridos HS 3 – Triade VCT HS 4

Een nieuw systeem is altijd even lastig

Zaterdag 2 november speelden de muppets tegen het op papier sterkere Triade VCT HS 4. Na een aantal trainingsavonden werd besloten om vandaag voor het eerst te gaan spelen volgens ons nieuwe 4-2 systeem met daarbij een extra aanvalsmogelijkheid via de spelverdeler. In het veld werd afgesproken dat Tanimal iedereen zou coachen en op zijn plek zou zetten en dat de muppets met dezelfde positie elkaar op de plek zouden zetten. het massaal toegestroomde publiek zag in de eerste set een rommelige fase van de muppets waarbij iedereen duidelijk nog op zoek was naar de eigen plek. Vanaf de kant keken Kermit en Graaf Tel de kunst nog even af omdat zij het nieuwe systeem alleen in theorie tot zich hadden genomen en door blessures/afwezigheid nog onvoldoende in staat waren geweest om met het nieuwe systeem te trainen. Er werd wel wat rustiger gevolleybald en de stand ging redelijk gelijk op. Door een sterke servicebeurt van de gasten en wat persoonlijke fouten van de muppets ging de set verloren met 18-25.

In de tweede set gingen Graaf Tel en Kermit meespelen met Tanimal, Koekie, Sam the Eagle en Floyd Pepper aan hun zijde. Het begin was wat rommelig en met name Graaf Tel moest even wennen aan de nieuwe manier van spelen. Na enige coachings problematiek en een tactische time out ging het enigzins beter. Er werden punten gepakt maar het was onvoldoende om de tegenstander echter druk te laten ervaren. De muppets beseften dat er geïnvesteerd moest worden voordat het nieuwe systeem uiteindelijk eigen zou worden. Daarvoor zijn wel enkele sets nodig. De tweede set ging verloren met 17-25.
In de derde set ging er veel mis, werd vanaf de bank door Koekie en Tanimal met allerlei technische aanwijzingen geprobeerd om iedereen op zijn plek te krijgen. Uiteindelijk lukte dit maar ging ook deze set verloren met 19-25. In de laatste set werden de muppets Fozzie en Waldorf gebruikt om toch nog een set binnen te slepen. Het lukte steeds beter om de positie te houden al waren hiervoor wel te veel woorden nodig in het veld en ontstond er helaas door fanatisme enige onrust in het team. In de vierde set werd afgesproken niet op elkaar te letten en alleen de mond open te doen als het echt nodig was. Dit werkte goed. Er werd rustig en geconcentreerd gevolleybald en bijna de gehele set stonden de muppets voor. Zuur voor de muppets dat de vierde set uiteindelijk met 24-26 toch verloren ging.

Na afloop werd duidelijk waarom de tas van Tanimal altijd zo goed gevuld is. Na uitvoerig te hebben geëvalueerd in de kantine werd in de kleedkamer een klein feestje gebouwd (ondanks de nederlaag) en keken twee jeugdige supporters met grote ogen toe hoe een aantal volwassen mannen uit hun dak kunnen gaan op muziek van de muppetshow en de “ode aan Koekiemonster” ook waldorf danste mee op de opzwepende klanken van “tsunami” en er is nog geenszins een spoortje van slijtage te bespeuren bij deze 72 jarige veteraan.

Add Comment