Vridos

  /  Algemeen   /  ALV – 19 maart jl.

ALV – 19 maart jl.

ALV

Op 19 maart is de Algemene Ledenvergadering gehouden. Naast de

herverkiezingen van twee bestuursleden is één vacature blijven bestaan,

te weten bestuurslid voor de afdeling BOM. Gelukkig is Anita Heijkoop

bereid deze functie ook de komende tijd weer waar te nemen.

 

Een belangrijk punt was ook de voorgestelde wijziging van de statuten.

Het bestuur stelde dit voor omdat de statuten gebaseerd zijn op een

kalenderjaar, terwijl het begroten van de kosten per afdeling

(trainerskosten, aantal leden e.d.) veel accurater per seizoen kan

gebeuren. Omdat voor het wijzigen van de statuten 3/4 van alle

Vridosleden aanwezig moeten zijn kon dit onderwerp pas in de 2e ALV van

dezelfde avond behandeld worden.

 

Leden van de afdeling Badminton spraken in deze ALV hun ongerustheid uit

over de situatie binnen de afdeling. Er is een grote leegloop. Het

bestuur heeft dit ook geconstateerd en er is afgesproken binnen

afzienbare tijd in gesprek te gaan met alle leden van de afdeling.

(staat gepland op 4 april).

 

Voor aanvang van de tweede ALV werd het derde team van de afd.Badminton

nog even in het zonnetje gezet. Zij zijn kampioen geworden van hun

afdeling en ze behaalde ook nog eens de derde plaatst tijdens de

Regiokampioenschappen.

 

In de 2e ALV van 19 maart was goedkeuring van 2/3 van de aanwezige leden

voldoende om het voorstel tot wijziging van de statuten te behandelen.

De penningmeester gaf eerst een duidelijke uitleg over de jaarcijfers en

er werd uitleg gegeven over d voortgestelde statutenwijziging. Daarna

werd aan de leden gevraagd of zij akkoord gaan met de voorgestelde

wijziging van de statuten. Alle aanwezigen zijn  akkoord gegaan, hetgeen

betekent dat het boekjaar in het vervolg gaat lopen van 1 juli t/m 30 juni.

 

De ALV’s zullen in de toekomst in september plaats gaan vinden.

 

een sportgroetje

 

Koos Beentjes

 

Add Comment