maart 2018

  /    /  maart

Stem nu op Vridos! Rabobank steunt met de Rabobank Clubkas Campagne de verenigingen en stichtingen in onze regio. Elk jaar stellen ze hiervoor een bedrag beschikbaar. Dit bedrag mag men verdelen over de verenigingen en stichtingen die meedoen.  Er is een bedrag van € 100.000,00 beschikbaar. Alle leden van de Rabobank krijgen hiervoor een aantal stemmen die zij op hun favoriete clubs mogen uitbrengen.  Uiteraard stemt

ALV Op 19 maart is de Algemene Ledenvergadering gehouden. Naast de herverkiezingen van twee bestuursleden is één vacature blijven bestaan, te weten bestuurslid voor de afdeling BOM. Gelukkig is Anita Heijkoop bereid deze functie ook de komende tijd weer waar te nemen.   Een belangrijk punt was ook de voorgestelde wijziging van de statuten. Het bestuur stelde dit voor omdat de statuten gebaseerd zijn op een kalenderjaar, terwijl het begroten van de kosten

Zaterdag 24 maart had de Jeugd B groep een wedstrijd tegen OKK Ridderkerk. De meiden deden de oefeningen super netjes en dit werd ook beloond. Ze hebben de wedstrijd gewonnen met 15 mooie punten! We hadden ook hele mooie individuele plaatsen. Sophie de Bruin werd eerste met 53,1 punten Ennely Hak werd tweede 51,1 punten Sanne van wijk werd derde met 49,5 punten en Marit de Ruiter werd vierde met 48,75 punten Een

Op 17 maart hebben de meiden van de Senioren B groep een uitwedstrijd gehad tegen Kracht en Vriendschap Nieuw Lekkerland. Het was een gezellig wedstrijd en een nek aan nek race. Uiteindelijk heeft de tegenpartij toch gewonnen met ongeveer 5 punten verschil. We hadden wel een mooie 2de plaats voor Sanne de Bruin.   Op 10 maart heeft de Senioren B mix groep een uitwedstrijd gehad tegen DVO Dordrecht. Het

Geachte leden Hierbij  nodig ik u, namens het bestuur van s.v. Vridos, uit voor de algemene ledenvergadering op maandag 19 maart  2018, in de kantine van Sportzaal Neerpolder. Aanvang: 20.00uur.  Extra aandacht wordt gevraagd voor agendapunt 7. Het bestuur stelt voor de statuten te wijzigen met name voor wat betreft het boekjaar, aangezien het zaalsportseizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.  E.e.a. geeft in de toekomst een