Vridos

  /  Algemeen   /  Algemene ledenvergadering 19 maart 2018

Algemene ledenvergadering 19 maart 2018

Geachte leden

Hierbij  nodig ik u, namens het bestuur van s.v. Vridos, uit voor de algemene ledenvergadering op maandag

19 maart  2018, in de kantine van Sportzaal Neerpolder.

Aanvang: 20.00uur.

 Extra aandacht wordt gevraagd voor agendapunt 7. Het bestuur stelt voor de statuten te wijzigen met name voor wat betreft het boekjaar, aangezien het zaalsportseizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.  E.e.a. geeft in de toekomst een duidelijker inzicht in de financiële situaties  van de afdelingen. Daarnaast zijn enige kleine tekstuele aanpassingen  meegenomen, zodat deze beter aansluiten naar de huidige tijd. Indien het benodigde aantal aanwezige  leden niet ¾ van het totale aantal Vridosleden is, wordt ingevolge artikel 15 lid 4 dezelfde avond een volgende ALV gehouden.  

.  Concept statutenwijziging is bijgevoegd bij deze uitnodiging.

 2018 AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING VRIDOS 2018

2018 concept 2 statuten stat.wijz. Sportvereniging Vridos 20180220

LEDV 17 03 20

Add Comment