september 2021

  /    /  september

Op 27 september 2021 houdt sportvereniging Vridos weer haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) in de kantine van de nieuwe sporthal De Giessenhal. Het bestuur nodigt je van harte uit aanwezig te zijn op deze vergadering. De agenda, notulen van de ALV sept 2020 en jaarverslagen van de afdelingen lees je in dit bericht onder de agenda. Het bestuur hoopt je op 27 september te treffen