Vridos

  /  Algemeen   /  Vridos CMV op twee niveaus onverslaanbaar

Vridos CMV op twee niveaus onverslaanbaar


Een CMV’er wordt niet zomaar een goede volleyballer. Daar gaat een intensieve training aan
vooraf! Een strakke planning en op tijd pauzeren. Want de jeugd van Vridos traint iedere
week hard om zo het spelletje goed onder de knie te krijgen.
Toch moeten we op ons hoeden blijven dat ondanks het enthousiasme en fanatisme ook
deze groep jeugdige spelers niet bespaard zal blijven voor blessures en ziektes die menig
volleyballer in zijn carrière zal kwellen… Dit werd ons het afgelopen toernooi weer eens goed
duidelijk gemaakt want zowel Joanne als Daan en Aswin moesten zich kort voor het toernooi
afmelden vanwege verslechterde omstandigheden.
Ook de reserves (lees: nieuwe aanwas) bleken er nog net niet klaar voor te zijn en dus
moesten we met een flink uitgedunde selectie vertrekken naar het toernooi in Asperen,
want ja ook wij houden vol. Uiteindelijk de wedstrijdschema’s van Vridos één, twee en drie
naast elkaar gelegd en zodoende waren Walter en Levi bereid om zowel in hun eigen team
mee te spelen als in het uitgedunde Vridos 1. We waren er weer klaar voor en benieuwd of
het succes van twee weken terug geëvenaard kon worden.
En ja, vooral de kinderen van Vridos 1 bleken goed om te gaan met hun rol als
titelverdediger en ondanks een gewijzigde teamformatie wisten ze een goed resultaat neer
te zetten. Dankzij de invallers Walter (twee wedstrijden) en Levi (twee wedstrijden) en
debuterend coach Wim Goedegebuur waren Hannah, Jan en Quinten instaat om de eerste
drie wedstrijden te winnen. Het opnieuw behalen van de titel hing dus nog af van de laatste
wedstrijd tegen Smash 1, uiteindelijk werd hier een mooi gelijk spel behaald en waren de
kinderen zeker van hun eerste plaats. Gefeliciteerd!
Het tweede CMV team van Vridos deed het duidelijk een stukje beter dan de vorige keer bij
SNA. Werd toen nog iedere wedstrijd verloren, dit keer werd in een andere samenstelling
en onder begeleiding van een nieuwe coach, Erik den Ouden, de derde plaats bemachtigd,
een prachtige vooruitgang! Daarbij werd zelfs een voorproefje genomen op niveau 3 doordat
Levi een prachtige onderarmse pass afleverde en zo zijn hele team, bestaande uit Stan, Jim
en Thijs weer terug in het veld bracht!
Het team van Vridos op niveau 3 had dit keer veel moeite met het vroege tijdstip en bleek
tijdens de eerste wedstrijden nog niet helemaal klaar te zijn voor de strijd. Verschillende
ballen werden gemist en services belandde buiten het veld, maar gedurende het toernooi
ging het niveau omhoog en vooral Chris deed zijn uiterste best om een stapje omhoog te
komen. Maar samen met Walter, Matthia en Stefan kon ook hij het tij niet keren ook dit keer
werd iedere wedstrijd verloren.
De twee teams op niveau 4 wisten wederom weer goede resultaten te boeken. Werden ze
tijdens het vorige toernooi nog respectievelijk 2de en 3de, dit keer ging het nog een stukje
beter! Vooral Vridos 4 deed goede zaken en wonnen al hun wedstrijden waarvan zelfs één
met een eindstand van 26-2. Uiteindelijk behaalde ze een mooie eerste plaats, maar we
blijven kritisch en zagen ook een hoop punten van verbetering. Gaan we donderdag dus
weer intensief op trainen!
De dames van Vridos 5 deed het wat minder dan de vorige keer. Daar was tijdens de
eerste wedstrijd eigenlijk nog weinig van te merken, er werden mooie pass afgeleverd
en verschillende punten gemaakt. Toch moest en zou de service verbeteren want daarop
werden nog te veel punten laten liggen en dus verloren de dames de eerste wedstrijd met
15-18. De volgende twee wedstrijd werden wel gewonnen, maar ondertussen werd de
kwaliteit van het spel wel minder. Er werd gerommeld…, maar punten gemaakt doordat er
veel vertrouwd werd op het spel van zowel Renske als Naomi. De laatste wedstrijd kregen
de dames daarom ook de opdracht mee om Dorith en Laila bij het spel te betrekken. Braaf
voerde de meiden de opdracht uit, maar het leek wel of ze er teveel bij na moesten denken,
wat weer ten kostte ging van het spel, 10-17 verloren maar goed geprobeerd! Uiteindelijk
werd er wel een mooie derde plaats bemachtigd!
Al met al was het weer een leuk en geslaagd toernooi waarbij Vridos op zowel niveau 2 als
op niveau 4 een mooi eerste plaats wist te bemachtigen, gefeliciteerd daarvoor. Daarnaast
doen ook de ander drie teams van Vridos het zichtbaar steeds beter, maar mag er ook
geconstateerd worden dat de tegenstanders ook niet stil blijven zitten. Toch blijven we
proberen en houden wij vol!
> volgend toernooi: 2 april in Dordrecht (adres: Schenkeldijk in Dordrecht)

Een CMV’er wordt niet zomaar een goede volleyballer. Daar gaat een intensieve training aanvooraf! Een strakke planning en op tijd pauzeren. Want de jeugd van Vridos traint iedereweek hard om zo het spelletje goed onder de knie te krijgen.
Toch moeten we op ons hoeden blijven dat ondanks het enthousiasme en fanatisme ookdeze groep jeugdige spelers niet bespaard zal blijven voor blessures en ziektes die menigvolleyballer in zijn carrière zal kwellen… Dit werd ons het afgelopen toernooi weer eens goedduidelijk gemaakt want zowel Joanne als Daan en Aswin moesten zich kort voor het toernooiafmelden vanwege verslechterde omstandigheden.
Ook de reserves (lees: nieuwe aanwas) bleken er nog net niet klaar voor te zijn en dusmoesten we met een flink uitgedunde selectie vertrekken naar het toernooi in Asperen,want ja ook wij houden vol. Uiteindelijk de wedstrijdschema’s van Vridos één, twee en drienaast elkaar gelegd en zodoende waren Walter en Levi bereid om zowel in hun eigen teammee te spelen als in het uitgedunde Vridos 1. We waren er weer klaar voor en benieuwd ofhet succes van twee weken terug geëvenaard kon worden.
En ja, vooral de kinderen van Vridos 1 bleken goed om te gaan met hun rol alstitelverdediger en ondanks een gewijzigde teamformatie wisten ze een goed resultaat neerte zetten. Dankzij de invallers Walter (twee wedstrijden) en Levi (twee wedstrijden) endebuterend coach Wim Goedegebuur waren Hannah, Jan en Quinten instaat om de eerstedrie wedstrijden te winnen. Het opnieuw behalen van de titel hing dus nog af van de laatstewedstrijd tegen Smash 1, uiteindelijk werd hier een mooi gelijk spel behaald en waren dekinderen zeker van hun eerste plaats. Gefeliciteerd!
Het tweede CMV team van Vridos deed het duidelijk een stukje beter dan de vorige keer bijSNA. Werd toen nog iedere wedstrijd verloren, dit keer werd in een andere samenstellingen onder begeleiding van een nieuwe coach, Erik den Ouden, de derde plaats bemachtigd,een prachtige vooruitgang! Daarbij werd zelfs een voorproefje genomen op niveau 3 doordatLevi een prachtige onderarmse pass afleverde en zo zijn hele team, bestaande uit Stan, Jimen Thijs weer terug in het veld bracht!
Het team van Vridos op niveau 3 had dit keer veel moeite met het vroege tijdstip en bleektijdens de eerste wedstrijden nog niet helemaal klaar te zijn voor de strijd. Verschillendeballen werden gemist en services belandde buiten het veld, maar gedurende het toernooiging het niveau omhoog en vooral Chris deed zijn uiterste best om een stapje omhoog tekomen. Maar samen met Walter, Matthia en Stefan kon ook hij het tij niet keren ook dit keerwerd iedere wedstrijd verloren.
De twee teams op niveau 4 wisten wederom weer goede resultaten te boeken. Werden zetijdens het vorige toernooi nog respectievelijk 2de en 3de, dit keer ging het nog een stukjebeter! Vooral Vridos 4 deed goede zaken en wonnen al hun wedstrijden waarvan zelfs éénmet een eindstand van 26-2. Uiteindelijk behaalde ze een mooie eerste plaats, maar weblijven kritisch en zagen ook een hoop punten van verbetering. Gaan we donderdag dus
weer intensief op trainen!De dames van Vridos 5 deed het wat minder dan de vorige keer. Daar was tijdens deeerste wedstrijd eigenlijk nog weinig van te merken, er werden mooie pass afgeleverden verschillende punten gemaakt. Toch moest en zou de service verbeteren want daaropwerden nog te veel punten laten liggen en dus verloren de dames de eerste wedstrijd met15-18. De volgende twee wedstrijd werden wel gewonnen, maar ondertussen werd dekwaliteit van het spel wel minder. Er werd gerommeld…, maar punten gemaakt doordat erveel vertrouwd werd op het spel van zowel Renske als Naomi. De laatste wedstrijd kregende dames daarom ook de opdracht mee om Dorith en Laila bij het spel te betrekken. Braafvoerde de meiden de opdracht uit, maar het leek wel of ze er teveel bij na moesten denken,wat weer ten kostte ging van het spel, 10-17 verloren maar goed geprobeerd! Uiteindelijkwerd er wel een mooie derde plaats bemachtigd!
Al met al was het weer een leuk en geslaagd toernooi waarbij Vridos op zowel niveau 2 alsop niveau 4 een mooi eerste plaats wist te bemachtigen, gefeliciteerd daarvoor. Daarnaastdoen ook de ander drie teams van Vridos het zichtbaar steeds beter, maar mag er ookgeconstateerd worden dat de tegenstanders ook niet stil blijven zitten. Toch blijven weproberen en houden wij vol!
> volgend toernooi: 2 april in Dordrecht (adres: Schenkeldijk in Dordrecht)


Add Comment