Vridos

  /  Algemeen   /  Einde seizoen Vridos 2019-2020

Einde seizoen Vridos 2019-2020

###Zoals gemaild op woensdag 8 april 2020###

Beste Vridos Leden,

Afgelopen maandag heeft het bestuur van Vridos een reguliere bestuursvergadering gehad en in deze vergadering hebben wij gesproken over de gevolgen en consequenties van de huidige situatie met het Corona virus welke sporten op dit moment onmogelijk maakt. Uiteraard zijn er veel scenario’s langs gekomen maar gelet op de toekomst hebben wij het volgende besloten:

Vridos heeft besloten om het huidige sportseizoen met ingang van 1 april te be멮digen en deze niet eerder op te starten dan maandag 31 augustus. Wij, als bestuur, houden een wrang gevoel over aan het feit dat wij onze huidige sporthal op deze wijze moeten achterlaten. Want als gevolg van onze beslissing zal de sporthal Neerpolder niet meer worden gebruikt door Vridos. Indien het RIVM het sporten in september weer verantwoord acht, dan zal dit ook direct in de nieuwe sporthal gaan plaats vinden. Het bestuur is met de afdelingshoofden druk bezig om een zaalrooster te maken en wij zullen u hierover zo snel als mogelijk inlichten, zodra deze gereed is.

Wij hebben tot op nu geen enkele opzegging ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank. Vanwege het voortijdig be멮digen van het seizoen heeft het bestuur besloten om de contributie van het tweede kwartaal 2020 NIET in rekening te brengen bij de leden, omdat er geen gebruik gemaakt kan worden van de sportfaciliteiten.

Wij hebben het innen van de contributie van het eerste kwartaal bewust uitgesteld tot de bestuursvergadering van april zodat we hier ook een besluit over kunnen nemen. Ten aanzien van het eerste kwartaal hebben we besloten om de contributie wel in rekening te brengen bij onze leden, omdat het grootste deel van het kwartaal wel gesport is en dus ook kosten zijn gemaakt voor huur en trainers.

Zeer binnenkort zal de incassering van de contributie voor het eerste kwartaal 2020 plaats vinden. Speciale aandacht voor de bondscontributie van de KNGU die wordt afgeschreven in het eerste kwartaal. Wij zullen deze gewoon af moeten dragen aan de KNGU en kunnen hier dus helaas geen restitutie in verlenen.

Vridos beseft dat er mogelijk leden zijn die als gevolg van de huidige crisis in financi묥 problemen dreigen te komen of mogelijk zelfs al zijn door omzet- of baanverlies. Mocht de afschrijving van de contributie van het 1e kwartaal juist in deze tijden een bedrag zijn welke u dringend nodig heeft voor andere doeleinden dan verzoek ik u om contact op te nemen met de ledenadministratie, zodat er gezocht kan worden naar een passende oplossing. Ik wil u vragen om niet zelf over te gaan tot stornering van het afgeschreven bedrag, aangezien dit administratief lastig te verwerken is.

Tot slot hopen wij op een ieders begrip voor dit lastige besluit. Ondanks het feit dat sporten vanaf 1 juni landelijk mogelijk onder bepaalde restricties weer wordt toegestaan hebben wij gemeend nu al het seizoen te be멮digen. Dit geeft duidelijkheid en geeft ons ook de mogelijkheid om de kantine, het meubilair en andere inventaris de komende tijd te verhuizen zodat we er vanaf september weer volledig kunnen staan.

Wij wensen ieder een goede gezondheid toe en hopen elkaar in september weer in de sporthal te kunnen ontmoeten.

Sportvereniging Vridos (Dagelijkse bestuur)

Ben Klieverik
Koos Beentjes
Wim Goedegebuur

Add Comment