Vridos

  /  Algemeen   /  ALGEMENE LEDENVERGADERING VRIDOS 20 maart 2017

ALGEMENE LEDENVERGADERING VRIDOS 20 maart 2017

Hierbij  nodig ik u, namens het bestuur van s.v. Vridos, uit voor de algemene ledenvergadering op maandag

20 maart  2017, in de kantine van Sportzaal Neerpolder.

Aanvang: 20.00 uur

 De financiële stukken kunnen  desgewenst worden opgevraagd bij de penningmeester. Mailadres:penningmeester@vridos.nl

 AGENDA

 1. OPENING

 

 1. MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

 

 1. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 22 MAART 2016

 

 1. VERSLAGEN VAN DE AFDELINGEN

 

 1. FINANCIEEL VERSLAG
 • Verslag kascontrolecommissie

 • Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

 

 

 1. VASTSTELLEN CONTRIBUTIE

 

 1. BEGROTING 2017

 

 1. BESTUURSVERKIEZING

 

Aftredend en Herkiesbaar:

 • Afdeling BOM                  :             Vacature, waargenomen door Anita Heijkoop

 • Penningmeester Wim Goedegebuur

 • Volleybal Vincent Wols

 

(Tegen)kandidaten kunnen zich, tot een half uur voor aanvang van de ledenvergadering, melden bij één van de bestuursleden.

 

 1. TOELICHTING ACTIVITEITENZONE ( SPORTHAL EN RECREATIEVE ZONE)

 

 1. LUSTRUMCOMMISSIE 75 JARIG BESTAAN

 

 1. SPONSORCOMMISSIE

 

 1. RONDVRAAG

 

 1. JUBILARISSEN

 

 1. SLUITING VAN DE ALV

 

De notulen van de ledenvergadering van 2016, alsmede de verslagen van de afdelingen staan vermeld op de website.

 Tot ziens op de ALV

Met vriendelijke groet,

Koos Beentjes

Secretariaat  s.v. VRIDOS, secretaris@vridos.nl.

KLik hieronder voor het jaarverslag van de afdelingen.

2017 jaarverslag afdeling Badminton 2016

2017 Jaarverslag afdeling BOM 2016

2017 Jaarverslag afdeling Gymnastiek 2016

2017 jaarverslag afdeling Sport-in 2016

2017 Jaarverslag afdeling Volleybal 2016

2017Vridos 2016 jaarverslag Judo

2017 Jaarverslag van de secretaris 2016

LEDV 16 03 22

Add Comment