Vridos

  /  Algemeen   /  Aanscherping sporten bij Vridos als gevolg aangescherpte maatregelen COVID-19

Aanscherping sporten bij Vridos als gevolg aangescherpte maatregelen COVID-19

Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen via de landelijke media op 13okt is door de regering besloten om de vrijheden in omgangsvormen verder in te perken voor met name volwassenen vanaf de leeftijd van 18 jaar. Dit raakt ook Vridos en ook wij zijn genoodzaakt om ons aanbod aan te passen aan de nieuwe restricties. Onze belangrijkste zorg is de gezondheid en veiligheid van onze leden. Dit heeft geleid tot de volgende wijzigingen per 14-10-2020 voor minimaal de komende 4 weken:

  • Alle trainingen en wedstrijden van teamsporten voor leden van 18 jaar en ouder zijn per direct gestopt inclusief de sport-in
  • Aanvullend heeft Vridos besloten om ook de groepslessen voor individuele sporters (BOM en Gymnastiek) voor 18 + leden per direct te stoppen*
  • Vanwege het aantal leden en de vorm van de sport is vooralsnog alleen een uitzondering gemaakt voor de afdeling badminton, echter onder strenge restricties en maximale bezetting van 2 personen per badmintonveld. Verdere informatie omtrent deze uitzondering worden door Andre Aantjes naar de leden gestuurd. Wanneer de restricties niet voldoende worden nageleefd zullen we alsnog besluiten om ook deze trainingen stop te zetten.
  • Alle trainingen voor jeugd tot 18 jaar blijven doorgaan, echter de kleedkamers, doucheruimtes en toiletten mogen niet worden gebruikt voor omkleden en opfrissen.
  • Jeugd sporters dienen in sportkleding aan te komen (maximaal 5 minuten van te voren) en zullen zo ook weer de hal moeten verlaten. Kleedkamers worden door de jeugd en scholen enkel gebruikt voor de opslag van tassen en jassen
  • Specifiek geldt voor ouder en kind gymnastiek en peutergym dat dit ook geen doorgang kan hebben gezien de begeleiding door 18+ ouders/vertegenwoordigers
  • De judogroep met oudere kinderen kent ook een viertal sporters van 18 jaar en ouder. Met hen is afgesproken dat zij de komende tijd niet aan de judo les zullen deelnemen en daardoor kunnen de overige leden in deze groep wel gewoon blijven sporten.
  • Registreer je bij binnenkomst door de QR-code te scannen op het scherm of de aanwezige formulieren in te vullen. 

* de regering geeft ruimte voor groepslessen voor individuele sporters onder de strikte voorwaarden dat 1,5 meter wordt gehandhaafd en het dragen van een mondkapje bij binnenkomst. Het Vridos bestuur hecht grote waarde aan het verminderen van het aantal bewegingen en contactmomenten in de sporthal en vindt de groepsgrootte bij BOM en Gymnastiek te groot om voldoende afstand continu te kunnen garanderen. Tevens wil Vridos de leiding en trainers niet in verlegenheid brengen wanneer er mogelijk sporters zijn die mogelijk onbewust minder strikt omgaan met de voorgeschreven afstand restricties en mondkapjesplicht.

Met zijn allen hopen wij dat Nederland het voor elkaar krijgt om het tij opnieuw te keren. Het bestuur van Vridos beseft dat we mogelijk wat strenger hebben bijgestuurd dan dat landelijk de richtlijnen zijn. In plaats van te kijken naar alle regels en uitzonderingen heeft het bestuur gemeend juist één lijn te trekken voor alle leden van 18+ waarbij de groepsgrootte en/of leeftijd een groter gezondheidsrisico met zich meebrengt. Mocht dit voor een langere periode dan 4 weken gaan gelden dan zal het bestuur zich beraden over het terugbetalen van de contributie aan de leden die niet hebben kunnen sporten.

Blijf gezond en hopelijk snel weer tot ziens

Namens het bestuur van Vridos

Marijn Roverts

Add Comment