oktober 2019

  /    /  oktober

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 24 september 2019 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Babette de Graaf heeft haar functie binnen het bestuur na 3 jaar overgedragen aan Andre Aantjes Anita Heijkoop heeft haar functie na 14 jaar overgedragen aan Arne Post. Tijdens de ALV kregen beide dames bloemen en een herinneringscadeau uitgereikt uit handen van de voorzitter Ben Klieverik. Voor Anita Heijkoop had het bestuur nog een